Σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν για την αναδιάρθρωση της Αστυνομίας

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο σχέδιο νόμου-μεταξύ άλλων-προβλέπονται:

• κατάργηση 6.700 κενών οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων και ανασυγκρότηση του Αρχηγείου του Σώματος
• συγκρότηση νέας ευέλικτης Ασφάλειας, προς διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης, διαβίβασης και υλοποίησης των εντολών
• προώθηση της συνεργασίας με τους ΟΤΑ μέσω μνημονίων συνεργασίας σε θέματα αστυνόμευσης και εξυπηρέτησης
• συγκρότηση αυτοτελούς κεντρικής Υπηρεσίας Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας.
• δημιουργία ειδικού Κλάδου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, με αντικείμενο το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των αρμοδίων για το χειρισμό των θεμάτων αυτών Υπηρεσιών.
• αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς καθίσταται ΝΠΔΔ και αποκτά διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενη από τους υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, πολίτη ή φορέα, να συμμετέχει στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέσω της πλατφόρμας της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (http://www.opengov.gr/yptp/?p=960), έως και τη Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013.