Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

0

Στο site της δημόσιας διαβούλευσης (opengov.gr), έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το νομοσχέδιο για τη «Λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αφορά στην ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ   και 2009/73/ΕΚ   οι οποίες προβλέπουν το διαχωρισμό των εταιρειών παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού και  φυσικού αερίου από εκείνες  που διαχειρίζονται το βασικό δίκτυο και τις υποδομές του.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως την Κυριακή 5 Ιουνίου.

 

 

Σχόλια