Σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

0

Αντικείμενο του σχέδιο νόμου είναι μεταξύ άλλων η αναγνώριση στην Ελλάδα ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που εκδόθηκε σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που διατάσσει μέτρο προστασίας ενός προσώπου από εγκληματική ενέργεια άλλου προσώπου, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή την ψυχική ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, την προσωπική ελευθερία ή τη γενετήσια ακεραιότητά του, καθώς επίσης και η παρακολούθηση των μέτρων προστασίας που επιβλήθηκαν σε φυσικό πρόσωπο και τέλος, η αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αντίστοιχης εντολής που απευθύνει η Ελλάδα σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρμόδια αρχή για την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, όταν η Ελλάδα
είναι κράτος εκτέλεσης, είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της συνήθους διαμονής
του προστατευόμενου προσώπου. Αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, όταν η Ελλάδα είναι κράτος έκδοσης, είναι ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που επέβαλε μέτρο προστασίας ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που επέβαλε αυτό. Τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται ως Κεντρική Αρχή για να επικουρεί τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας, καθώς και για την τήρηση στατιστικών στοιχείων.

Σχόλια