Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την “Συμπλήρωση των διατάξεων περί Κτηματολογίου”

0

Ο αναπληρωτής Υπουργός, κ. Στ. Καλαφάτης, σε σχετική ανακοίνωσή του, τονίζει ότι «ο νόμος για τη συμπλήρωση των διατάξεων της σύνταξης και της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου έρχεται σε μία ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την πορεία του έργου στη χώρα μας, αφού το Κτηματολόγιο αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, σχετιζόμενο άμεσα με την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον».

Επισημαίνει, ακόμα, ότι με το νέο νόμο προωθείται επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης ενώ παράλληλα, βελτιώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία, αφού αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων, γεγονός που προάγει τον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 8 Δεκεμβρίου.

Δημόσια διαβούλευση [Link]

Σχόλια