Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Π.Δ. για την διαδικασία αναγνώρισης προσφύγων

0

Το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την διαδικασία εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, που αποτελούν κύρια αποστολή της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφύγων, οι οποίες ιδρύθηκαν με το ν. 3907/2011. Ουσιαστικά αποτελεί μια προσπάθεια αναμόρφωσης των διαδικασιών που διέπουν την διαχείριση της μεταναστευτικής ροής σε συνέπεια προς τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Προβλέπονται ρυθμίσεις που αποκλείουν την απόρριψη αιτήσεων ασύλου μόνο για τον λόγο ότι δεν υποβλήθηκαν το ταχύτερο δυνατό, ενώ ορίζεται ότι οι αποφάσεις επί των αιτήσεων θα λαμβάνονται σε ατομική βάση μετά από εμπεριστατωμένη, αμερόληπτη και αντικειμενική εξέταση. Η εξέταση των αιτήσεων θα ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την υποβολή τους (με την κανονική διαδικασία) ή εντός τριών μηνών (με την ταχύρρυθμη διαδικασία).

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουνίου 2012 και αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι απόψεις του κοινού, το προεδρικό διάταγμα θα προωθηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς υπογραφή.

Σχετικό link