Σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του νέου Αθλητικού νόμου

0

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Γιάννης Ανδριανός, ευελπιστεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο των 118 άρθρων, θα εκσυγχρονίσει το υπάρχον νομικό πλαίσιο και θα συμβάλλει στην συνολική αναμόρφωση του αθλητικού συστήματος στη χώρα.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να εισαγάγει αλλαγές στο καθεστώς των αθλητών, ενώ συγχρόνως προβλέπει την καθιέρωση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης ως προϋπόθεσης για την παροχή οποιωνδήποτε ευεργετημάτων στους αθλητικούς φορείς και αθλητές, καθώς και αυστηροποίηση των προϋποθέσεων χορήγησής της.

Για θέματα ανάδειξης, συγκρότησης, θητείας οργάνων διοίκησης των αθλητικών φορέων, διαιτησίας και αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων ισχύουν τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο με την επιφύλαξη τυχόν ρητών αντίθετων καταστατικών διατάξεων της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας κάθε αθλήματος, που βεβαιώνεται με γνωμοδότηση του Court Of Arbitration for Sport (CAS).

Τέλος, είναι σημαντικό ότι τα μέλη μιας Ομοσπονδίας θα μπορούν να εκλέγονται μέχρι δύο θητείες στη διοίκησή της, με στόχο την ανανέωση και την απαλοιφή του φαινομένου των αιώνιων προεδρείων.