Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ: “Εταιρική διακυβέρνηση Α.Ε., σύγχρονη αγορά κεφαλαίου και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/828 του ΕΚ και του Συμβουλίου

0

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο: «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλούνται να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00.

Σχόλια