Σε επτά δόσεις η εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2012

0

Συγκεκριμένα, για όσους φορολογούμενους δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα μεχρι 60.000 ευρω η εξόφληση θα γίνεται σε επτά μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης απο την δόση που λήγει στις 31 Αυγούστου 2012. Με αυτο το καθεστώς δόσεων θα μπορει να ρυθμιστεί φόρος που υπερβαίνει τα 300 ευρω, οι δόσεις δεν θα καλύπτουν τυχον οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ενώ για λόγους ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης η τελευταία δόση δεν θα ξεπερνά τον Φεβρουάριο του 2013. Στο προτεινόμενο καθεστώς δόσεων δεν υπάγονται όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπροθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

Οσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 30 Ιουνίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε έπτα δόσεις απο 31 Αυγούστου 2012, ενω αυτοί που έχουν καταβάλει Την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε έξι δόσεις απο τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Διευκρινίζεται ότι οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στο σύστημα εξόφλησης με δόσεις, μπορούν σε κάθε περίπτωση να επιλέξουν ελεύθερα την εξόφληση με το ισχύον καθεστως, ενω όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ θα εκμεταλλευτούν την έκπτωση του 1,5 τοις εκατό. Με νεοτερη ανακοίνωση το Υπουργείο προέβη σε ειδικοτερες παρατηρήσεις σχετικά με την εξόφληση σε δόσεις. Διευκρινισε  ότι ο φόρος που μπορει να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο καθεστώς δόσεων πρεπει να υπερβαίνει τα 300 ευρω, ενώ αν η οφειλή του φορολογούμενου είναι μεχρι 300 ευρω, αυτή θα εξοφλειται εφάπαξ στο τέλος του δεύτερου μηνα μετα το μήνα βεβαιωσης (π.χ. για βεβαίωση 17 Ιουλίου 2012 η οφειλή πρέπει να εξοφληθεί μεχρι και 30. 09. 2012). Αν ο φόρος υπερβαίνει τα 300 ευρω τότε η οφειλη μπορει να εξοφληθεί σε όσες δόσεις προβλέπει η ρύθμιση (π.χ. Η οφειλη 350 ευρω με ημερομηνία βεβαίωσης 17 Ιουλίου 2012 μπορει να εξοφληθει σε επτά δόσεις των 50 ευρώ απο 31.08.2012 εώς 28.02.2013).

Σχόλια