Σε εξέλιξη ως μεθαύριο η δημόσια ανοιχτή διαβούλευση για τα μέτρα αποσυμφόρησης των φυλακών

0

Τα πρώτα 30 σχόλια από νομικούς και απλούς πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης (http://www.opengov.gr/ministryofjustice) αναφορικά με το σχέδιο μέτρων για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Η διαδικασία ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται μεθαύριο Τετάρτη, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χάρης Καστανίδης έχει δεσμευθεί ότι οι αρμόδιοι φορείς, όπως οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι δικαστικές ενώσεις της χώρας, θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τα μέτρα και να υποβάλουν τις προτάσεις τους εντός δύο μηνών.
Τα βασικά σημεία της νομοθετικής πρωτοβουλίας που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση αφορούν στα εξής:
α) Τροποποίηση των άρθρων 282 παρ.3 και 296 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με την προσωρινή κράτηση
β) Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά (άρθρο 30, άρθρο 40, άρθρο 42)
γ) Μέτρα για την άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης.
Στο μεταξύ, νομοσχέδιο για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση προωθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως προκύπτει από το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του κ. Καστανίδη, σύντομα πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο θα προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις αποζημίωσης στα θύματα των εγκλημάτων βίας από πρόθεση. Με το νομοσχέδιο αυτό θα ιδρύονται η «Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης» και η «Ελληνική Αρχή Συνδρομής», που θα μετέχουν στο σύστημα συνεργασίας με τις αντίστοιχες Αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Σχόλια