Σε ισχύ από τη Δευτέρα ο νόμος περί κατάχρησης της αγοράς

0

Σε ισχύ τίθεται από τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου ο νόμος περί κατάχρησης της αγοράς. Κατά την χθεσινή παρουσίασή του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Α. Πιλάβιος δήλωσε ότι η Σοφοκλέους εισέρχεται σε μία νέα εποχή, χωρίς τα νοσηρά φαινόμενα του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τις βασικές διατάξεις του, οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις προνομιακές πληροφορίες που τυχόν κατέχουν άμεσα και να τις καταχωρούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο ημερήσιο δελτίο του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Επίσης, ο κάθε εκδότης θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να μην διαρρέουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ωστόσο, σε περίπτωση διαρροής, θα είναι υποχρεωμένος να τις δημοσιοποιεί άμεσα.

Ο κ. Πιλάβιος αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις συναλλαγών οι οποίες εκτιμούνται ως ενδείξεις χειραγώγησης σε μία μετοχή. Ειδικότερα, ως ενδείξεις χειραγώγησης θεωρούνται οι συναλλαγές ή οι εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών με τις οποίες δίνονται ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις για τη ζήτηση, την προσφορά ή την τιμή της μετοχής, ενώ θα εξετάζονται οι εντολές και οι συναλλαγές που αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του όγκου συναλλαγών, οι εντολές που δίδονται και ξαφνικά αποσύρονται και οι εντολές στο κλείσιμο της συνεδρίασης, συναλλαγές στις οποίες δεν υπάρχει αλλαγή του πραγματικού δικαιούχου και οι συναλλαγές που οδηγούν σε βραχυχρόνιες αντιστροφές θέσεων.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρθηκε στη διαφοροποίηση του τρόπου με τον οποίο θα ισχύει πλέον ο θεσμός της επαναγοράς ιδίων μετοχών, με στόχο να μην υπάρχει καμία περίπτωση χειραγώγησης της τιμής της μετοχής μέσω αυτής της διαδικασίας.

Σχόλια