Σε ισχύ η αναβαθμισμένη εφαρμογή ηλεκτρονικής έκδοσης φορολογικής ενημερότητας

0

Με σχετικό ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μηνιαίας ισχύος, για τους παρακάτω λόγους και περιπτώσεις:

1. Για (α) κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, ή (β) για μεταβίβαση ακινήτου ή (γ) για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ.
2. Για (α) κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, ή (β) για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες.
3. Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση είναι ενήμερη.

Η αίτηση για τη χορήγηση ηλεκτρονικά του αποδεικτικού ενημερότητας έχει τροποποιηθεί και απαιτείται να καταχωρούνται:

Η αιτία έκδοσης,
1. Kάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου
– μεταβίβαση ακινήτου
– είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης
– είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης
2. Ο φορέας κατάθεσης,
3. Τα στοιχεία τίτλου πληρωμής, σε περίπτωση που η αιτία έκδοσης αφορά σε είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

Στόχος της τροποποίησης της υπηρεσίας είναι η διευκόλυνση και η ταχύτερη εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών στις συναλλαγές τους και η αποσυμφόρηση των αρμόδιων Δ.Ο.Υ.

 

Σχόλια