Σε ισχύ η εξώδικη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

0

Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα οι διατάξεις του νόμου του ΥΠΟΙΑΝ για την επιδίωξη εξώδικου συμβιβασμού του οφειλέτη με τους δανειστές (νόμος 3869/2010), η μη επίτευξη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ρύθμισης των χρεών στο δικαστήριο.
Χρήση των σχετικών ρυθμίσεων μπορούν κάνουν χρήση καταναλωτές και επαγγελματίες που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών στους πιστωτές τους.
Μεταξύ άλλων, ο νόμος απαγορεύει τον πλειστηριασμό της κύριας ή μοναδικής κατοικίας οποιουδήποτε οφειλέτη μέχρι την 3.2.2011, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στα δικαστήρια για τις περιπτώσεις που δεν θα ευδοκιμεί ο εξώδικος συμβιβασμός αρχίζει την 3η Ιανουαρίου 2011.
Για πληροφορίες σχετικά με τη νέα ρύθμιση λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1520.

Σχόλια