Σε ισχύ τίθεται ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

0

Εγκύκλιο υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος, στην οποία αναφέρεται ότι τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, αφού ήδη από τις 9/2/2007 «δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 3528/2007 με τον τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

Σύμφωνα με το Υπουργείο εσωτερικών, ο νέος Κώδικας περιλαμβάνει μία σειρά από καινοτομίες, όπως είναι η αξιοποίηση του υπαλληλικού δυναμικού με αξιοκρατία και διαφάνεια, αλλά και η καθιέρωση ως πειθαρχικών παραπτωμάτων της άρνησης παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και της άρνησης συνεργασίας χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή επιθεώρησης.

Παράλληλα, επέρχονται σημαντικές καινοτομίες σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση του Κώδικα, καθώς προβλέπει για τις άγαμες και πολύτεκνες μητέρες τη δυνατότητα διαμόρφωσης ισότητας με την παροχή γονεϊκής άδειας και στη γυναίκα και στον άνδρα, για να μπορεί να υπάρχει ισότητα στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας.

Τέλος, περιορίζονται οι περιπτώσεις των αδειών «από τη σημαία», καθώς σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής αδείας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική υπηρεσία προς αποφυγή καταχρήσεων.

Σχόλια