Σε λειτουργία από σήμερα η εφαρμογή των εμπορικών σημάτων

0

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Λειτουργία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπορικών σημάτων

Ανακοινώνεται ότι από την 4η Νοεμβρίου 2016 τίθεται και πάλι σε λειτουργία η παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των εμπορικών σημάτων.

Εκ της Δ/νσεως