Σε λειτουργία η εφαρμογή δήλωσης του Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού

0

Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) είναι η εφαρμογή για τη δήλωση των Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών.

Μέσω της νέας εφαρμογής δηλώνονται και ενημερώνονται  οι Επαγγελματικοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί, για συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τις αναλυτικές Οδηγίες χρήσεως πατήστε εδώ.

Σχετικές Διατάξεις

ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ/09-11-2017
Απόφαση 45231/20-04-2017
ΠΟΛ 1005/2017 (άρθρο 1)
ΠΟΛ 1100/2017
Ν.4172/2013 (άρθρο 16)
 

Σχόλια