Σε λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων τα Υποθηκοφυλακεία

0

Ως κτηματολογικά γραφεία αναμένεται να λειτουργήσουν τα υποθηκοφυλακεία εννέα πρωτευουσών νομών, μετά και την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.
Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών σε Σπάρτη, Ναύπλιο, Τρίπολη, Κόρινθο, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ζάκυνθο, Λάρισα και Καρδίτσα, τα αρχεία κτηματογράφησης παραδόθηκαν στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία, τα οποία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Γ. Μανιάτη.

Πρόκειται για την εφαρμογή του νέου νόμου για το Εθνικό Κτηματολόγιο, που ψηφίστηκε πρόσφατα απ’ τη Βουλή. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, με το νέο καθεστώς σηματοδοτείται η μετάβαση από το παλιό σύστημα «Μεταγραφών και Υποθηκών» στο νέο σύστημα του Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα, τα βιβλία που τηρούσε το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο για τις περιοχές αυτές παραμένουν ως αρχείο, ενώ όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται πλέον από το κτηματολογικό γραφείο και οι εγγραφές που αφορούν στα ακίνητα γίνονται στο Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).
Η αρχική εγγραφή κάθε ακινήτου – νομική και χωρική πληροφορία – αποτυπώνεται πάνω στο λεγόμενο Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου, αντίγραφο του οποίου μπορεί να αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος στο κτηματολογικό γραφείο.
Η αρχική εγγραφή είναι δυνατό να διορθωθεί μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, εντός πενταετούς προθεσμίας από την ημερομηνία ένταξης μιας περιοχής στο κτηματολογικό γραφείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών, οι αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου γίνονται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους.