Σε λειτουργία ο “Συνήγορος του Πελάτη” της Εθνικής Τράπεζας

0

Στο Γραφείο του Συνηγόρου του Πελάτη μπορούν να απευθύνονται οι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να διευθετήσουν “φιλικά” μια καταναλωτική διαφορά. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Πελάτη είναι τόσο κατασταλτικός όσο και προληπτικός, καθώς τελεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιχειρηματικές μονάδες της Τράπεζας, τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, για την πλήρη εναρμόνιση των συμβατικών όρων και των πρακτικών που διέπουν τη σχέση της Τράπεζας με την πελατεία της, κατά τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή. ;

Σχόλια