Σε λειτουργία το Ατομικό Ασφαλιστικό Βιογραφικό

0

Ατομικό ηλεκτρονικό ασφαλιστικό βιογραφικό, θα αποκτήσουν έως τις 29 Δεκεμβρίου όλοι οι ασφαλισμένοι της χώρας ενώ παράλληλα θα έχουν, μέσω του διαδικτύου, άμεση πρόσβαση στα ατομικά στοιχεία τους, ώστε να παρακολουθούν την καταγραφή των ενσήμων τους.

Το νέο σύστημα “Άτλας” παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης και το χαρακτήρισε ως ως το μεγαλύτερο επίτευγμα στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, αναβαθμιζει την καθημερινότητα των πολιτών και προωθεί την υγιή επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, έχει ήδη ψηφιοποιηθεί με κάθε ακρίβεια το ασφαλιστικό ιστορικό των εργαζομένων για τα τελευταία 21 χρόνια, από 1/1/1994 μέχρι σήμερα.

Κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα από τον προσωπικό του υπολογιστή να βλέπει με κάθε λεπτομέρεια το δικό του «ασφαλιστικό βιογραφικό», να ενημερώνεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και να υπολογίζει τη σύνταξη του, με τελικό αποτέλεσμα τη σύντμηση του χρόνου έκδοσης και καταβολής της πρώτης σύνταξης σε λίγες μέρες. Επιπλέον, προβλέπεται και η δημιουργία εθνικού μητρώου εργοδοτών, προκειμένου να χορηγείται ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ Χρήστο Χάλαρη, οι ασφαλισμένοι αρκεί να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.atlas.gov.gr να επιλέξουν «Ασφαλιστικό Βιογραφικό» και να καταχωρήσουν τους κωδικούς τους στο Τaxis και τον ΑΜΚΑ τους. Θα εμφανιστούν στην οθόνη τους συνοπτικά τα διαστήματα ασφάλισης σε κάθε φορέα και θα έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης, αναλυτικά, όλων των σχετικών εγγραφών. Μπορούν έτσι να υπολογίσουν το συνολικό χρόνο ασφάλισης τους , να διαπιστώσουν έγκαιρα πιθανές ελλείψεις ή σημεία που χρήζουν διόρθωσης, αλλά και να παρακολουθούν από εδώ και στο εξής, κάθε μήνα, την απρόσκοπτη ενημέρωση του λογαριασμού τους.

Ο Ενιαίος Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης συγκεντρώνει σήμερα δεδομένα με ποσοστό αξιοπιστίας άνω του 95% από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ, το ΕΤΑΑ και τους 2 μεγαλύτερουτομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Σύντομα θα ενταχθούν και το ΝΑΤ, οι υπόλοιποι τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τα επικουρικά ταμεία.
 

Σχόλια