Σε λίγους μήνες η απόφαση για τις ενισχύσεις της Ολυμπιακής

0

Σε τρεις με έξι μήνες αναμένεται η τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όσον αφορά την προσφυγή που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ελληνικού δημοσίου για την επιστροφή “”ασύμβατων προς την κοινή αγορά”” κρατικών ενισχύσεων προς την Ολυμπιακή Αεροπορία.

Από την πλευρά της και η Ολυμπιακή Αεροπορία έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Κομισιόν του 2002, η οποία χαρακτηρίζει ως παράνομες τις ενισχύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ. H Eπιτροπή, με την προσφυγή της στο Δικαστήριο, επιδιώκει την καταδίκη της Eλλάδας για μη έγκαιρη συμμόρφωση προς την απόφασή της, ενώ η Eλλάδα ζητεί απόρριψη της προσφυγής καταδίκης της Κομισιόν.

Σχόλια