Σειρά προσωρινών διαταγών φαίνεται να “παγώνει” τη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

0

Μετά τα Μονομελή Πρωτοδικεία Ξάνθης και Κοζάνης, ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πάτρας εξέδωσε προσωρινή διαταγή, με την οποία προβλέπεται εξαίρεση από το καθεστώς διαθεσιμότητας για 34 εργαζομένους του δήμου. Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων έχει οριστεί για τις 13 Φεβρουαρίου 2013 και μέχρι τότε οι προσφεύγοντες θα συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς καμία εργασιακή ή οικονομική μεταβολή.

Αντίστοιχη απόφαση εξέδωσε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, με την οποία οι 31 εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα συνεχίσουν να εργάζονται και να αμείβονται κανονικά έως την 11η Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία για την οποία έχει προσδιοριστεί η δικάσιμος των ασφαλιστικών μέτρων.

Σχόλια