Σήμανση αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων ως ακατάσχετων

0

Τη σήμανση των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων με ειδικούς κωδικούς κατά την κατάθεσή τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ζήτησε από τον ΟΠΕΚΑ και την Ε.Ε.Τ. ο Συνήγορος του Πολίτη, ώστε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και να εξαιρούνται τα ποσά αυτά αυτόματα από κάθε ενέργεια σε βάρος αυτών των λογαριασμών.
Ο Συνήγορος προχώρησε στο αίτημα αυτό κατόπιν της έκδοσης της ΚΥΑ 12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202 (ΦΕΚ 5855/Β), στο άρθρο 11 της οποίας προβλέφθηκε η προστασία των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων από φορολόγηση, κατάσχεση, κρατήσεις ή συμψηφισμό.
Τόσο ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του οποίου χορηγούνται πλέον τα αναπηρικά προνοιακά επιδόματα, όσο και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ανταποκρίθηκαν στο αίτημα, και διαβεβαίωσαν ότι πρόκειται να υπάρξει άμεσα εφαρμογή της ειδικής αυτής σήμανσης με την συνεργασία του φορέα που χειρίζεται το σύστημα πληρωμών.
Παρόμοιο αίτημα έχει απευθύνει ο Συνήγορος και προς τον ΟΑΕ, ως προς τα επιδόματα που χορηγούνται στις ευάλωτες ομάδες μέσω του Οργανισμού, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των δικαιούχων και η μακρόχρονη αναμονή για επιστροφή κατασχεθέντων ποσών που εμπίπτουν στις προστατευόμενες κατηγορίες. Η ανταπόκριση του Οργανισμού αναμένεται.