Σημαντικές αλλαγές στην τροπολογία ΥΠΕΚΑ για ΔΕΗ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ και φωτοβολταϊκά

0

Σημαντικές αλλαγές που αφορουν στη ΔΕΗ, τα φωτοβολταϊκά και τη ΛΑΡΚΟ, προβλέπει, τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με την τροπολογία παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014) η ρύθμιση που απαγόρευε στη ΔΕΠΑ και του προμηθευτές φυσικού αερίου να περιλαμβάνουν σε συμβάσεις τους με τους πελάτες τους, όρους δυσμενέστερους από αυτούς που περιλαμβάνονται στις δικές τους συμβάσεις με τους δικούς τους προμηθευτές (ιδίως ρήτρες take or pay).

Επίσης, παρατείνεται για 2 χρόνια η προσωρινή ενιαία άδεια λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, ενώ επίσης παρέχεται εναλλακτική δυνατότητα για τη χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών, με την υποβολή εγγυητικής επιστολής ισόποσης προς το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο.

Σε ό,τι αφορά στη σύμβαση της εταιρείας ΛΑΡΚΟ παρατείνεται επίσης με τους ίδιους όρους όπως επίσης και όλες οι άδειες, που απαιτούνται για τη λειτουργία της μέχρι να εγκατασταθεί ο πλειοδότης που θα προκύψει από ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, τον οποίο θα προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το δημόσιο μεταλλείο Λάρυμνας.

Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του προσωπικού της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στον ΕΟΠΥΥ, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία από την 31.12.2013 στην 31.03.2014, ενώ τέλος εξισώνεται η χρέωση των ΥΚΩ της ενεργοβόρου Μέσης Τάσης (με ετήσια κατανάλωση ανά παροχή από 13 GWH και άνω) με την Υψηλή.

Σχόλια