Σημαντικές αλλαγές στο Πρωτοδικείο Λάρισας ενόψει εφαρμογής νέου ΚΠολΔ

0

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Λάρισας ενόψει της εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομιίας:

– από 1-1-2016 γίνεται ενοποίηση του Πολυμελούς και των Ασφαλιστικών Μέτρων και το ενοποιημένο τμήμα θα στεγαστεί στο γραφείο (4).

– Οι διαταγές πληρωμής θα στεγαστούν στο γραφείο (7) ειδική διαδικασία.

– Το γραφείο (17) θα χρησιμοποιηθεί για τη φύλαξη των δικογραφιών που θα κατατίθενται από 1-1-2016.

Επίσης έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά των πολιτικών αποφάσεων από το αρχείο του 4ου ορόφου στο αρχείο του Πρωτοδικείου στο Α΄ υπόγειο των εξής τμημάτων:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗ –ΕΚΟΥΣΙΑ

1) Αποφάσεις έως και το έτος 2007

2) Αγωγές –Προτάσεις έως και το έτος 2007

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1) Αποφάσεις έως και το έτος 2007

2) Αγωγές -Προτάσεις- Πρακτικά συμβιβασμού  έως και το έτος 2007.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

1) Αποφάσεις έως και το έτος 2007.

Από το 2008 και μετά όλες οι αποφάσεις των ως άνω τμημάτων στο αρχείο του 4ου ορόφου.

Σχόλια