Σημαντικές προθεσμίες για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαίου

0

Σήμερα, 30.4.2012, λήγει η προθεσμία των πέντε ημερών πριν την ψηφοφορία για την γνωστοποίηση στους δήμους του νομού των αποφάσεων καθορισμού των εκλογικών τμημάτων με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού (άρθρο 55 παρ. 4 π. δ. 26/2012). Επιπλέον, μέχρι σήμερα πρέπει να ολοκληρωθεί και η ειδοποίηση των διορισθέντων μελών των εφορευτικών επιτροπών με φροντίδα του Εισαγγελέα του οικείου πρωτοδικείου.

Έως αύριο, πάλι με προκήρυξη του Αντιπεριεφερειάρχη, πρέπει να γίνει η γνωστοποίηση των ανακηρυχθέντων υποψηφίων και συνδυασμών, ενώ την Πέμπτη 3.4.2012 λήγει η προθεσμία των δύο ημερών πριν την ψηφοφορία  για την άφιξη των εφόρων και τακτικών ή αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων στον τόπο διορισμού τους.

Σχόλια