Σημαντική απόφαση ΕΤΑΑ/ΤΑΝ για ύψος εισφορών των υπηχθέντων στην κατώτερη ασφαλιστική κλίμακα (έτους 2015)

0

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Ασφάλισης Νομικών(ΕΤΑΑ/ΤΑΝ), που συνεδρίασε σήμερα 12/7/2016, καθόρισε στα 968 ευρώ για το έτος 2015, το ποσό που οφείλουν να καταβάλουν στο Ταμείο, όσοι ασφαλισμένοι, μετά το 1993, άνω της πενταετίας, είχαν υποβάλει έως τις 17-10-2015, αίτηση υπαγωγής στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τον Ν. 4321/2105 και τη σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

Σχόλια