Σήμερα αποφασίζει η ΕΕ για την προσφυγή κατά της Ελλάδας για την Ολυμπιακή

0

Σήμερα αναμένεται να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου αντιπρόεδρου, Ζακ Μπαρό, την προσφυγή εναντίον της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομες κρατικές ενισχύσεις ύψους 540 εκατ. ευρώ, που δόθηκαν στην Ολυμπιακή Αεροπορία και τις Ολυμπιακές Αερογραμμές την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2002 μέχρι το τέλος του 2004.

Πρόκειται χωρίς καμία αμφιβολία για μια εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη η οποία δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαντλώντας πλέον κάθε όριο αναμονής στην προοπτική ιδιωτικοποίησης της εταιρείας, αποφάσισε να βάλει μπροστά τα μεγάλα μέσα, επιταχύνοντας τις διαδικασίες.

Η νέα εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε εκείνη της 4ης Απριλίου, όπου η Επιτροπή είχε δώσει διορία δύο μηνών στην κυβέρνηση, προκειμένου να ανακτήσει τις κρατικές ενισχύσεις ύψους 161 εκατ. ευρώ, που δόθηκαν στην Ο.Α. την περίοδο 1998-2002, στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης της εταιρείας.

Μάλιστα, για τις ενισχύσεις αυτές η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το Μάιο το 2005, και επειδή δεν συμμορφώθηκε απειλείται με νέα προσφυγή και κοινοτικό πρόστιμο. Πρόκειται για παράνομες ενισχύσεις αναδιάρθρωσης 41 εκατομμυρίων ευρώ και για λειτουργικές ενισχύσεις 120 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή μη καταβολή διαφόρων ποσών που οφείλει η εταιρεία προς το ελληνικό Δημόσιο, όπως ΦΠΑ στα καύσιμα και αερολιμενικά τέλη.

Σχόλια