Σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

0

Σήμερα το απόγευμα θα συζητηθεί ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και παρουσία του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα, το σχέδιο νόμου για την κύρωση των τριών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 

Με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή την 1η Αυγούστου θα κυρωθούν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της 19ης Απριλίου, της 30ης Απριλίου 2012 και της 29ης Μαΐου 2012 στα πλαίσια των οποίων δόθηκε από την κυβέρνηση Παπαδήμου η προκαταβολή των 18 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επέρχονται σημαντικές αλλαγές εκ των οποίων η πιο σημαντική αφορά στην κατάργηση της διάταξης του Ν.3864/2010, που προέβλεπε πως οι μετοχές που αποκτά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις αυξήσεις κεφαλαίου δεν μεταβιβάζονται από το Ταμείο σε τρίτα πρόσωπα και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά μέχρι την λήξη της διάρκειας του ΤΧΣ (30 Ιουνίου 2017).

 

Σχόλια