Σκεπτικισμός από το ΕΣΡ για το νομοσχέδιο περί βασικού μετόχου

0

Προβληματικά σημεία στο νομοσχέδιο για τον βασικό μέτοχο επισημαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης δήλωσε πως δεν παίζει σημαντικό ρόλο η μείωση από το 5% στο 1% του ποσοστού που κατέχει κάποιος στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης για να χαρακτηριστεί «βασικός μέτοχος».

Παράλληλα, εξέφρασε σκεπτικισμό για τη διάταξη που αναθέτει στο ΕΣΡ τον έλεγχο διαφάνειας για τις εταιρείες που συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο αλλά και την παρακολούθηση της διαδικασίας ως και την ολοκλήρωση των έργων, καθώς, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, αυτό το έργο πρέπει να το αναλάβει κάποια άλλη ανεξάρτητη αρχή, εξειδικευμένη στα δημόσια έργα. Παρόμοια θέση έχουν διατυπώσει και άλλα μέλη του ΕΣΡ, εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να αφεθεί απερίσπαστο στην παρακολούθηση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου και να μην επιβαρύνεται με αρμοδιότητες που δυσκολεύουν το έργο του.

O πρόεδρος του ΕΣΡ χαρακτήρισε ορθές τις διατάξεις του νομοσχεδίου για ονομαστικοποίηση των μετοχών, τον αποκλεισμό των εξωχώριων εταιρειών (off-shore) και την εξέταση του βαθμού συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού.

Σχόλια