Σκληρή απάντηση στον υπουργό Δικαιοσύνης από δικαστικές ενώσεις

0

Με σκληρή γλώσσα απάντησαν στον υπουργό Δικαιοσύνης οι δικαστικές ενώσεις της χώρας, με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου να μη θέσει σε αργία τον Ν. Ζαγοριανό, παρά το περί του αντιθέτου αίτημα του κ. Καστανίδη. Ειδικότερα, “οι δικαστικοί λειτουργοί της χώρας μας δεν μπορούν να υποχρεώσουν τον υπουργό Δικαιοσύνης σε αυτοσεβασμό, ούτε να τον υποχρεώσουν να διεκδικεί τον σεβασμό της κοινωνίας. Έκαστος εφ ώ ετάχθη. Η Δικαιοσύνη δεν χειραγωγείται”, τονίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το ανακοινωθέν της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Ε. Επισημαίνει ότι: “Η κρισιολόγηση δικαστικών αποφάσεων οιουδήποτε δικαστηρίου ή συμβουλίου αποτελεί δικαίωμα του καθενός ωστόσο έχουν σημασία ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται, ο χρόνος εντός του οποίου γίνεται και κυρίως το πρόσωπο που τις διατυπώνει, ιδίως δε αν είναι εκπρόσωπος θεσμικού φορέα. Στην προκειμένη περίπτωση οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, πέραν του ύφους και του περιεχομένου τους, είναι ατυχείς διότι δίνουν ένα αρνητικό πρόσημο στην απόφαση της Ολομέλειας και προκαταλαμβάνουν αρνητικά την κοινή γνώμη, η οποία μπορεί να διολισθήσει σε επικίνδυνες ατραπούς. Η αντίθεση με το περιεχόμενο μιας δικαστικής απόφασης δεν δικαιολογεί κρίσεις απαξιωτικές για το όργανο που την εξέδωσε, πολύ περισσότερο όταν αυτές διατυπώνονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ενώ δίνουν το έναυσμα στον κάθε πολίτη να εκφράζεται με ανάλογο τρόπο, όταν υπόκειται στις έννομες συνέπειες μιας δικαστικής απόφασης. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. δηλώνει ότι τοποθετήσεις με ανάλογο περιεχόμενο, πέραν του ότι έχουν έντονη προσωπική χροιά και αποδοκιμασία για την Δικαιοσύνη, δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις των δύο συντεταγμένων λειτουργιών με περαιτέρω διακινδύνευση του κύρους αμφοτέρων”.;

Σχόλια