Σκληρή επίθεση της Ένωσης Εισαγγελέων προς την Κυβέρνηση για “φωτογραφικές” ρυθμίσεις

0

Μετά τη σκληρή κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση η Ένωση Διοικητικών Δικαστών [link], αλλά και η Ένωση μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους [link], νέο ”χτύπημα” αποτελεί και η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων [link] μέσω της οποίας εκφράζονται ανησυχίες για μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται έμμεσα, ως φωτογραφικές.

Ειδικότερα, γίνεται λόγος για ”άρρυθμη, ακατανόητη, ασυνεπή και αποσπασματική νομοθέτηση, με επάλληλες τροποποιήσεις βασικών ποινικών νόμων με τρόπο που -ενίοτε- υποθάλπει ευλόγως την υποψία ότι εξυπηρετούν σκοπούς κείμενους πέραν της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.”

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες διατάξεις, όπως:
(i) η αντικατάσταση του άρθρου 263 α Ποινικού Κώδικα με το άρθρο πρώτο § ΙΕ υποπαράγραφος ΙΕ.12 άρθρου πρώτου Ν 4254/2014, και η επαναφορά της διάταξης μετά 20 ημέρες με το άρθρο 50 Ν 4262/2014., ώστε κατηγορίες προσώπων να παύσουν να θεωρούνται ως υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, στα οποία μπορούν να διατεθούν επιχορηγήσεις και άρα, δυνάμει υποκείμενα εγκλημάτων σχετικών με την υπηρεσία.

(ii) η πρόβλεψη με το άρθρο 20 § 6 εδ β’ Ν 4255/2014 της οριστικής παύσης εκκρεμών ποινικών διώξεων που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλείψεις σχετιζομένων με διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

(iii) η πρόβλεψη στο άρθρο 39 § 12 Ν 4024/2011 (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) ως νομίμων, δαπανών που έγιναν ως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για την πληρωμή απασχολούμενων στον ΟΣΚ προσώπων, ακόμη και σε βάρος του προϋπολογισμού.

(iv) Η μη αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν ως επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων κ.λπ. φορέων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το χρονικό διάστημα από 1-9-2005 έως 31-9-2010 και η ex post άρση τυχόν γενομένων καταλογισμών, με το άρθρο 51 § 9 Ν 3918/2011.

Επίσης εκφράζεται η ανησυχία ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες αυτής της στόχευσης, αλλά και άλλες που δημοσιοποιούνται ως επικείμενες («Νομικός Πόλεμος για τους καταχραστές», Εφημερίδα «Τα Νέα» της 12-6-2014, σελ. 13), αφήνουν τους Εισαγγελείς ανήσυχους για την ποιότητα της νομοθετικής παραγωγής και την προσήλωση του νομοθέτη στην εξυπηρέτηση της καθαρότητας της διοίκησης και της αδιάκριτης εφαρμογής του νόμου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή τη δημοσιοποίηση αντιδράσεων δημοσίων φορέων έναντι ορισμένων δικαστικών αποφάσεων (Εφημερίδα «Καθημερινή» της 12-6-2014, σελ. 4), υπενθυμίζει την απορρέουσα από το Σύνταγμα υποχρέωση όλων για σεβασμό των αποφάσεων των Δικαστηρίων και υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός αυτός, όταν επιδεικνύεται από πολιτειακούς φορείς, λαμβάνει παιδαγωγικό χαρακτήρα για τους πολίτες.

 

Σχόλια