Σωρεία παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας στον χώρο της εκπαίδευσης

0

Σωρεία παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας στον χώρο της εκπαίδευσης διαπιστώνουν οι υπηρεσίες του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας κ. Ι. Βρούτσης.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι το ΣΕΠΕ διενεργεί στοχευμένους ελέγχους με σκοπό να αποτραπεί η αδήλωτη εργασία και η παράνομη απασχόληση διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Μάλιστα, με βάση τα μέχρι στιγμής επεξεργασθέντα στοιχεία για το 2012, φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 430 έλεγχοι και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις να έχουν υποβληθεί 57 μηνύσεις ενώ τα διοικητικά πρόστιμα ανέρχονται σε 93.000 ευρώ περίπου.

Επίσης, από τις εργατικές διαφορές που έχουν επιλυθεί, προκύπτει ότι καταβλήθηκαν στους εργαζομένους αποζημιώσεις συνολικού ύψους 120.000 ευρώ. Τέλος, 19 περιπτώσεις ανασφάλιστων εργαζομένων αναγγέλθηκαν στο ΙΚΑ.