Σωρεία Προσφυγών κατά της “Ασπίς”

0

Μαζικά προσφεύγουν κατά της εταιρίας “Ασπίς” ζημιωθέντες ασφαλισμένοι και επενδυτές, ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων που είχαν επενδύσει. Οι προσφεύγοντες κάνουν λόγο για οικονομική καταστροφή που υπέστησαν, συνεπεία των επενδύσεών τους σε ομόλογα και άλλα τραπεζικά προϊόντα, αλλά και των ασφαλιστικών συμβολαίων που συνήψαν. Στην πιο πρόσφατη προσφυγή, 94 επενδυτές ζητούν, με αίτησή τους στο Πρωτοδικείο Αθηνών και το τμήμα ασφαλιστικών μέτρων, τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Παύλου Ψωμιάδη και μελών της οικογενείας του μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Η προσφυγή τους θα συζητηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου. Ο Παύλος Ψωμιάδης έχει ήδη παραπεμφθεί με βούλευμα στο εδώλιο του Εφετείου Κακουργημάτων για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση.;

Σχόλια