Στα βαρέα και ανθυγιεινά σημαντικός αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

0

Ένας σημαντικός αριθμός δημοσίων υπαλλήλων (περίπου 20.000) θα ενταχθούν σε πρώτη φάση στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, που αναμένεται να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2008 για το δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Απογευματινή», οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν αρχικά, θα προέρχονται από τα δημόσια νοσοκομεία, τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους ΟΤΑ.
Σε επόμενη φάση θα ενταχθούν στα βαρέα και άλλοι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα,
όπως οι εργαζόμενοι στους ναύσταθμους, τα Κέντρα Βιολογικού Καθαρισμού και Επεξεργασίας Λυμάτων, απασχολούμενοι σε υποθαλάσσιες έρευνες, συντηρητές αρχαιοτήτων, εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών κ.α.
Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι ενταχθούν στην κατηγορία αυτή, θα συνταξιοδοτηθούν πέντε
χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στα 55 οι γυναίκες και στα 60 οι άνδρες.

Σχόλια