Στα δικαστήρια πολίτες κατά εισπρακτικών εταιρειών

0

Κατά των εισπρακτικών εταιρειών στρέφονται δικαστικά πολίτες ζητώντας αποζημίωση για την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Οι ενάγοντες χρησιμοποιούν ως βάση πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Στη συγκεκριμένη απόφαση (2887/2010), το δικαστήριο έκρινε ότι ενέχεται εισπρακτική εταιρεία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων οφειλέτη και την υποχρέωσε από κοινού με την τράπεζα να καταβάλει στον ενάγοντα 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη. Το Εφετείο εν προκειμένω ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την οποία το δικαστήριο είχε απορρίψει την αγωγή καταδικάζοντας παράλληλα τον ενάγοντα στην κάλυψη των δικαστικών δαπανών. Οι αγωγές που κατατέθηκαν αφορούν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων των πολιτών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ειδικότερα, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες με τις οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις που αφορούν δάνεια ή πιστωτικές κάρτες εν αγνοία τους μεταβίβασαν τους φακέλους με τα προσωπικά τους δεδομένα σε εισπρακτικές εταιρείες. Κατά της εφετειακής απόφασης στην οποία βασίζονται και οι αγωγές πάντως έχουν στραφεί οι εισπρακτικές εταιρείες με αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στις 28 Μαΐου του 2012.

Σχόλια