Στα δικαστήριο κρίνεται το μέλλον του Ανοιχτού Πανεπιστημίου

0

Στις δικαστικές αίθουσες θα κριθεί το μέλλον του Ανοιχτού Πανεπιστημίου κατόπιν προσφυγής αποφοίτου του, με την οποία ζητούσε την επιστροφή των διδάκτρων που έχει καταβάλει κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Η πρωτόδικη απόφαση τον δικαίωσε κάνοντας δεκτό τον ισχυρισμό του κατά τον οποίο η καταβολή διδάκτρων αντιβαίνει στο Σύνταγμα, που ορίζει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δημόσια και δωρεάν.
Το ζήτημα θα κριθεί ενώπιον του Εφετείου Πατρών, ενώ κατόπιν της προσφυγής του και της πρωτόδικης δικαίωσης του αποφοίτου ακολούθησαν δεκάδες ακόμη προσφυγές.

Σχόλια