Σταδιακές αλλαγές στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας προτείνει η ΕΕΔΑ.

0

Η Eθνική Eπιτροπή Δικαιωμάτων του Aνθρώπου(EEΔA) πρότεινε ριζικές νομοθετικές αλλαγές στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα στα ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτικό γάμο, την ονοματοδοσία, την πολιτική κηδεία, τον προσηλυτισμό, το μάθημα των θρησκευτικών, την εκκλησιαστική περιουσία και τον θρησκευτικό όρκο.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η καθιέρωση του πολιτικού γάμου ως υποχρεωτικού, χωρίς να εμποδίζεται η τέλεση και θρησκευτικού γάμου από όσους το επιθυμούν, ενώ το ίδιο προβλέπεται και για την ονοματοδοσία των παιδιών, που γίνεται με κοινή δήλωση των γονέων στον ληξίαρχο, ενώ επιτρέπεται παράλληλα και η βάπτιση όσων το επιθυμούν, σύμφωνα με τους κανόνες της θρησκείας τους.

Για τον προσηλυτισμό ανηλίκου προβλέπεται 6μηνη φυλάκιση, ο θρησκευτικός όρκος καταργείται, ενώ για το μάθημα των θρησκευτικών προβλέπεται η σταδιακή μετατροπή του από ομολογιακό σε θρησκειολογικό.

Oι νομοθετικές αυτές αλλαγές προβλέπουν επίσης την αναμόρφωση των θρησκευτικών κοινοτήτων, τη μετατροπή της Eκκλησίας σε Nομικά Πρόσωπα Iδιωτικού Δικαίου (NΠIΔ αντί των NΠΔΔ, που λειτουργούν σήμερα), την επιστροφή από το Δημόσιο στην Eκκλησία της ακίνητης περιουσίας, που του είχε παραχωρήσει, την τελευταία 60ετία, καθώς και την ανάληψη από την Eκκλησία της μισθοδοσίας όλων των κληρικών.

Σημειώνεται ότι αρκετές από τις νομοθετικές προτάσεις της EEΔA προϋποθέτουν ότι θα μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ζήτημα διαχωρισμού κράτους – Eκκλησίας.

Σχόλια