ΣτΕ: Θετική εισήγηση για παροχή άδειας ανατροφής και για υιοθετημένα παιδιά

0

Σε εισήγησή του προς το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο σύμβουλος Επικρατείας, Α. Γκότσης, υποστήριξε ότι και οι μητέρες δικαστίνες δικαιούνται εννεάμηνης άδειας με αποδοχές προκειμένου να αναθρέψουν το παιδί τους ακόμα και όταν αυτό είναι υιοθετημένο.

Ο Εισηγητής πρότεινε τη δικαίωση γυναίκας πρωτοδίκου που υιοθέτησε παιδί από χώρα των Βαλκανίων και ζητούσε τη σχετική άδεια.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε απορρίψει σχετικό αίτημα της πρωτοδίκου με το αιτιολογικό ότι το παιδί γεννήθηκε το 2002, ενώ η διαδικασία της υιοθεσίας ολοκληρώθηκε το 2005, γεγονός που την ανάγκασε να προσφύγει στο ΣτΕ.

Στην εισήγησή του ο κ. Γκότσης υπογράμμισε ότι : «Οι μητέρες δικαστικές λειτουργοί που υιοθετούν παιδί τελούν υπό όμοιες συνθήκες με αυτές που είναι μητέρες φυσικών τέκνων και επομένως συντρέχει και στις δύο περιπτώσεις η ανάγκη διευκόλυνσης αυτών για την ανατροφή των τέκνων τους».

Σχόλια