ΣτΕ: “Αναδασωτέα κάθε αποψιλούμενη έκταση”

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ότι «κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα». Σημειώνει ωστόσο το ΣτΕ ότι η απόφαση αναδάσωσης πρέπει να είναι «πλήρως αιτιολογημένη ως προς το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης».

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτηση ιδιοκτητών έκτασης στην θέση Βορινό Σκλαβούνι του Δήμου Βιλλίων Αττικής που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 5.3.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση στην εν λόγω περιοχή του Δήμου Βιλλίων.

Στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται ότι η συνταγματική υποχρέωση να «κηρυχθεί αναδασωτέα καταστραφείσα δασική έκταση υφίσταται και για καταστραφέντα ή αποψιλωθέντα δάση και δασικές εκτάσεις ανεξαρτήτως του χρόνου καταστροφής ή αποψίλωσης τους, εφόσον μέχρι τη 11η Ιουνίου 1975 δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, ώστε να καθίστατο δυνατή η ανατροπή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από αυτή τη χρησιμοποίηση».

Η απόφαση του ΣτΕ, επαναλαμβάνει ότι με παλαιότερες αποφάσεις του (1982 και 2000) έχει κρίνει ότι η διάταξη του δασικού νόμου «κατά το μέρος που εξαιρεί από την υποχρέωση αναδάσωσης εκτάσεις οι οποίες είχαν παρανόμως χρησιμοποιηθεί πριν από την 11.6.1975 κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη η ανατροπή της δημιουργηθείσας πραγματικής κατάστασης έχει κριθεί ότι αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος».

Η απόφαση του ΣτΕ «που αφορά σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό χαρακτήρα όχι καaτόπιν αυθαίρετης και παράνομης ανθρώπινης ενέργειας αλλά για κάποια νόμιμη αιτία, η διάταξη του άρθρου 38 παράγραφος 1 (σ.σ.: Ν. 998/1979) δεν αντίκειται στην διάταξη του άρθρου 117 του Συντάγματος και είναι εφαρμοστέα».

Ως εκ τούτου «εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από την 11η Ιουνίου 1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από τεκμήριο της νομιμότητας, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, με πράξη του δασάρχη ως δάση ή δασικές εκτάσεις ούτε να κηρυχθούν αναδασωτέες λόγω των επεμβάσεων».

Σχόλια