ΣτΕ: άδεια ανατροφής και σε άνδρες δικαστικούς

0

Με την υπ αριθμόν 569/2010 απόφασή του, το Γ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει ότι, της εννεάμηνης μετ αποδοχών αδείας για ανατροφή τέκνου δικαιούνται και οι άνδρες δικαστικοί λειτουργοί, σε συμφωνία με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στην απόφασή του το ΣτΕ αναφέρει ότι οι διατάξεις του Οργανισμού των Δικαστηρίων (σε συνδυασμό με τον Υπαλληλικό Κώδικα) “ερμηνευμένες υπό το φως τόσο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των δύο φύλων, όσο και των αρχών του κοινοτικού δικαίου περί της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και της εναρμόνισης (συμφιλίωσης) μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, έχουν εφαρμογή όχι μόνο για τη μητέρα δικαστική λειτουργό, αλλά και για τον πατέρα δικαστικό λειτουργό, ο οποίος μπορεί επίσης να ζητήσει να του χορηγηθεί ειδική άδεια μετά αποδοχών διάρκειας εννέα μηνών, προκειμένου να ασχοληθεί με την ανατροφή του τέκνου του”.;

Σχόλια