ΣτΕ: ΑΦΜ για όλους και χωρίς εξαιρέσεις

0

Σύμφωνα με το Β Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  ο γνωστός δηλ. ΑΦΜ  «αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ενός δημοσίου σκοπού (την αποδοτική λειτουργία του νέου συστήματος μηχανοργάνωσης και στην συνακόλουθη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής) και εισάγει υποχρέωση γενικού απρόσωπου χαρακτήρα, μη συναρτώμενη προς θρησκευτικές πεποιθήσεις που δεν επιδέχεται ουδεμία εξαίρεση, αφού μάλιστα με την υποχρέωση αυτή δεν επιχειρείται διείσδυση της κρατικής εξουσίας στο ενδιάθετο φρόνημα των πολιτών».
Συνεπώς, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άρα δεν προσβάλλει την ατομική ελευθερία των πολιτών. Με αυτή την αιτιολογία το ΣτΕ απέρριψε τελικά την προσφυγή αντιρρησία συνείδησης ο οποίος είχε ζητήσει την εξαίρεσή του από το σύστημα TAXIS και την υποχρεωτική χρήση του ΑΦΜ από τον ίδιο.  

 

Σχόλια