ΣτΕ: αίτηση ακύρωσης και του Δ.Σ. Χαλκίδας κατά του τέλους επιτηδεύματος

0

Συγκεκριμένα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας και ο πρόεδρός του, Λάμπρος Γκάνης, στη σχετική αίτηση υποστηρίζουν ότι το τέλος επιτηδεύματος αντιβαίνει τις συνταγματικές επιταγές (άρθρα 78, παράγραφος 1, 4 παρ. 5, 5 παρ. 1) και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, ενώ ο χαρακτηρισμός του ως «τέλους» είναι προσχηματικός και παρελκυστικός, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για φόρο.

Οι δικηγόροι της Χαλκίδας υπογραμμίζουν ότι «αποτελεί ανεπίτρεπτο κατά το Σύνταγμα αντικείμενο φορολογίας η κατά κεφαλήν φορολόγηση», δηλαδή ο «κεφαλικός φόρος των μεσαιωνικών συστημάτων».Με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος «υπολαμβάνεται κατά τρόπο ολοκληρωτικό και ισοπεδωτικό ότι όλοι οι επιτηδευματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε έτη ασκήσεως της δραστηριότητάς τους, ευρίσκονται στην ίδια θέση και κατάσταση από πλευράς φοροδοτικής ικανότητας, ώστε να δύνανται να καταβάλλουν το τέλος», αναφέρει ο Σύλλογος.

Έτσι, όμως, «ουδόλως λαμβάνονται υπ’ όψιν ουσιώδεις παράγοντες προσδιορισμού της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας, όπως είναι το ετήσιο εισόδημα, υπολογιζόμενο κατά τρόπο πραγματικό ή αντικειμενικό, και, εν γένει, οι ιδιαίτερες συνθήκες ή περιστάσεις, υπό τις οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του ο κάθε επιτηδευματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας», σημειώνει ο κ. Γκάνης.

Τέλος, προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στις 4 Νοεμβρίου 2011, στην Ολομέλεια του ΣτΕ, οι ήδη κατατεθείσες αιτήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Συλλόγου «Έλληνες Φορολογούμενοι» και του δικηγόρου Άγγελου Τσιγκρή.

Σχόλια