ΣτΕ: Άκυρη η απαγόρευση κυκλοφορίας συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C

0

Δύο αποφάσεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ανοίγουν τον δρόμο για την ελεύθερη κυκλοφορία των συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C.
Ειδικότερα, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η υπ’ αριθμ. 370/2007 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) η οποία διέταξε την ανάκληση όλων των συμπληρωμάτων διατροφής του εμπορίου που περιέχουν βιταμίνη C σε ποσότητα άνω των 135 mg, πρέπει να ακυρωθεί. Σχετικές αιτήσεις για την ακύρωση της απόφασης είχαν καταθέσει δύο φαρμακευτικές εταιρίες.
Το ΣτΕ στις αποφάσεις του αναφέρει ότι ο περιορισμός των 135 mg, που βασιζόταν σε υπουργική απόφαση του 2004, είναι αντίθετος στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό διότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2002/46/ΕΚ) για τα ανώτατα ασφαλή επίπεδα βιταμινών που μπορούν να περιέχουν τα συμπληρώματα διατροφής αναφέρει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν στο εσωτερικό τους δίκαιο ανώτατα όρια περιεκτικότητας βιταμινών σε συμπληρώματα διατροφής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά τα όρια αυτά, σύμφωνα με το ΣτΕ, πρέπει να στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά εγκυμονεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Ερμηνεύοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η απόφαση του ΕΟΦ για προϊόντα που παρήχθησαν και τέθηκαν νομίμως στην κυκλοφορία σε άλλα κράτη μέλη, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν προκύπτει από πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, διαθέσιμα κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης περί απαγόρευσης, ότι τα επίμαχα προϊόντα δεν είναι ασφαλή. Η υπό κρίση απόφαση του ΕΟΦ δεν παραπέμπει σε τέτοια δεδομένα, επομένως, κατά το ΣτΕ, έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σχόλια