ΣτΕ: Ακυρώθηκε η απόφαση που ενέκρινε τα έργα στην Μαρίνα Ζέας του Πειραιά

0

Πλημμελώς αιτιολογημένη χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία ενέκρινε τη μελέτη των νέων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών στην Μαρίνα Ζέας Αττικής.

Ως εκ τούτου το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε την εν λόγω απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, κρίνοντας ότι δεν ελήφθησαν υπόψη, κατά την έκδοσή της, οι συνολικές επιπτώσεις που θα επέλθουν στον θαλάσσιο χώρο από τα νέα έργα στην Μαρίνα Ζέας.