ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ για χωροθέτηση μεταλλείου χρυσού

0

Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 2315/2008 απόφασή του, ακύρωσε απόφαση του YΠΕΧΩΔΕ με την οποία είχε προεγκριθεί η χωροθέτηση του “”έργου χρυσού””, στην περιοχή Περάματος στα όρια των νομών Έβρου και Ροδόπης.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι εντός των ορίων των οικισμών, καθώς και εκτός αυτών σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων περιμετρικά των καθοριζομένων ορίων, απαγορεύεται η ανέγερση οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών. Όταν δε πρόκειται για τη χωροθέτηση επιφανειακών μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών, πρέπει να εξασφαλίζεται απόσταση το λιγότερο 250μ. από βιομηχανικά κτίσματα, οικίες, έργα κοινής ωφελείας, πλατείες, γυμναστήρια, νεκροταφεία και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και εφόσον δεν χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή τους εκρηκτικές ύλες. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, το όριο διπλασιάζεται.

Το ΣτΕ έκρινε ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις δεσμεύουν όχι μόνον τις πολεοδομικές αρχές, αλλά και τις λοιπές διοικητικές αρχές, που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εν λόγω οχλουσών εγκαταστάσεων και μάλιστα ανεξαρτήτως του βαθμού οχλήσεως (χαμηλής, μέσης, υψηλής) των εγκαταστάσεων αυτών. Στις διατάξεις αυτές υπάγονται και τα μεταλλεία, κατατασσόμενα στην κατηγορία της μέσης οχλήσεως.

Ως εκ τούτου έκρινε ότι η απόφαση του υπουργείου με την οποία χωροθετήθηκε το μεταλλείο χρυσού δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι με αυτήν επιτρέπεται μεν η λειτουργία μεταλλείου επιφανειακής εκμεταλλεύσεως σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τα όρια του οικισμού, αλλά επιτρέπεται και η χρήση εκρηκτικών υλών για την εκμετάλλευση του μεταλλείου μολονότι η απόσταση μεταξύ των ορίων του μεταλλείου και των ορίων του οικισμού είναι μικρότερη από το όριο των 500 μέτρων.

Σχόλια