ΣτΕ: Ακύρωση μέρους της υπουργικής απόφασης που αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε ένα μέρος της υπουργικής απόφασης που αφορά στην αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου από τον σταθμό Πελοποννήσου στον Πειραιά, μέχρι τις Tρεις Γέφυρες, κατά το τμήμα του που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Aθήνας.

Η υπόθεση είχε φθάσει στο ΣτΕ μετά την κατάθεση προσφυγών από μέρους των κατοίκων των περιοχών Κολωνού και Λόφου Σκουζέ, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την μη αποδοχή της προτάσεως για υπογειοποίηση ενός τμήματος της γραμμής, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη από περιβαλλοντικής πλευράς, τεχνική λύση.

Η Ολομέλεια, (με την υπ΄αριθμ. 3520/06 απόφασή της), κάνοντας δεκτές τις εν λόγω προσφυγές έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αιτιολογίες στο γιατί η πολιτεία απέκρουσε την εναλλακτική λύση της υπογειοποίησης τμήματος της γραμμής, ενώ απέκρουσε ως αόριστη την επίκληση από την πλευρά της πολιτείας των οικονομικών λόγων που την οδήγησαν στο να μη δεχθεί τη συγκεκριμένη λύση.

Eτσι, έκρινε ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένη, όσον αφορά την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων, γεγονός που σημαίνει ότι το YΠEXΩΔE θα πρέπει να επανεξετάσει εάν είναι ή όχι απαραίτητη η υπογειοποίηση, και σε περίπτωση που την απορρίψει, θα πρέπει να προβλέψει μια αναλυτική επιχειρηματολογία και αιτιολογία.

Σχόλια