ΣτΕ: Αλλαγή στο καθεστώς χορήγησης αδειών λατρευτικών χώρων

0

Το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η απαίτηση να υπάρχει διοικητική άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ναών και ευκτήριων οίκων, εμποδίζει προληπτικώς την ελευθερία της λατρείας, ενώ τόσο το Σύνταγμα όσο και η ΕΣΔΑ αποκλείουν κάθε προληπτικό έλεγχο. Αρκεί βέβαια οι θρησκευτικοί αυτοί χώροι να ανεγείρονται σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανόνες. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το Συμβούλιο της Επικρατείας ανατρέπει το ισχύον καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο, για την ίδρυση λατρευτικών χώρων απαιτείται προηγούμενη άδεια του υπουργού Παιδείας.
Επί του ίδιου ζητήματος, ο Άρειος Πάγος έχει εκδώσει αντίθετη απόφαση, με την οποία έχει κρίνει ότι η άσκηση της λατρείας υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλονται από τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που η Ολομέλεια του ΣτΕ, στην οποία παραπέμφθηκε το ζήτημα, υιοθετήσει την κρίση του Δ΄ Τμήματος, τότε η υπόθεση θα οδηγηθεί προς οριστική επίλυση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.
Στην υπ αριθμό 2188/2010 απόφασή του, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου κρίνει ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος 1363/1938 που καθορίζει τις προϋποθέσεις ανέγερσης ναών και συγκεκριμένα παραβιάζει το άρθρο 13 που καθιερώνει τη θρησκευτική ελευθερία. Και αυτό διότι η επιβαλλόμενη προϋπόθεση της άδειας είναι ασυμβίβαστη προς τη συνταγματική επιταγή της ανεμπόδιστης άσκησης της λατρείας.
Η υπόθεση που απασχόλησε το ΣτΕ αφορά τη λειτουργία ευκτηρίου οίκου των χριστιανών μαρτύρων του Ιεχωβά Μακεδονίας-Θράκης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Το πράσινο φως για τη λειτουργία του είχε ανάψει με απόφασή του τον Φεβρουάριο του 1999 ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, αλλά με προσφυγή στη Δικαιοσύνη η Ιερά Μητρόπολη Κασσάνδρας και εφημέριος της Μητρόπολης ζητούν την ακύρωσή της.

Σχόλια