ΣτΕ: Αλλαγή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

0

 

Σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν με την υπ’ αρ. 4446/2015 απόφασή τους ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν αναδρομικά από την 21η Μαΐου 2015,  ακυρώνοντας έτσι την παράλειψη της κυβέρνησης για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει δώδεκα (12)  ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί η άρνηση της κυβέρνησης να εκδώσει -ανά διετία υποχρεούται εκ του νόμου 1249/1982 – υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Ειδικότερα, οι αιτούντες, αν και είχαν υποβάλει τον Νοέμβριο του έτους 2013, σχετικό αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών για να εκδώσει σύμφωνα με το Α41 του Ν. 1249/1982, υπουργική απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, το αίτημά τους δεν απαντήθηκε ποτέ.

 

Σχόλια