ΣτΕ: Αναστολή της εγκυκλίου για τις απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας διέταξε την αναστολή εκτελέσεως εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών, κάνοντας δεκτή τη σχετική αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Λειτουργών Ελλάδος.

Στην Εγκύκλιο, που απεστάλη τον Ιούλιο από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας στις Διευθύνσεις και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ερμηνεύονταν διατάξεις των νόμων 4046/12 και 4093/12 και υποστηριζόταν, ότι, λόγω και της κατάργησης του ειδικού νομικού καθεστώτος για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, οι συμβάσεις εργασίας τους μπορούν πλέον να καταγγέλλονται αναιτιωδώς, ενώ το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης και η προθεσμία προειδοποίησης διέπονται από τις γενικές διατάξεις για όλους τους υπαλλήλους, όπως προβλέπεται στους παραπάνω νόμους.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριρθμ 380/13 απόφασή του, έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της Ομοσπονδίας, περί κινδύνου ανεξέλεγκτων απολύσεων και κατάλυσης της εγγύησης της νομιμότητας και έκρινε ότι η επαπειλούμενη βλάβη είναι δυσχερώς επανορθώσιμη και ιδιαιτέρως σοβαρή. Ως εκ τούτου, διέταξε την προσωρινή αναστολή εκτελέσεως της εγκυκλίου, μέχρι τη συζήτηση της σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 21 Νοεμβρίου.

Σχόλια