ΣτΕ: αντίθετη στην υπ.αρ. 1901/2014 απόφαση η τροπολογία της κυβέρνησης

0

Σύμφωνα με άρθρο της ισυοσελίδας liberal.gr, η απόφαση 1901/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ουσιαστικά θέτει θέμα ακυρότητας της τροπολογίας Παππά, για τις τηλεοπτικές άδειες. 

Η ανωτέρω απόφαση αφορούσε στην αντικατάσταση της ΕΡΤ από τη ΝΕΡΙΤ και σε αυτήν  οριζεται με σαφήνεια ότι: “Η χορήγηση των αδειών, ο έλεγχος της εξυπηρέτησης των ανωτέρω σκοπών δημοσίου συμφέροντος και η επιβολή κυρώσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητη αρχή, το ‘Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης”.

Ακολουθεί αναλυτικό απόσπασμα της υπ.αρ. 1901/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας:

«Ειδικά ως προς τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ο συνταγματικός νομοθέτης, έχοντας υπόψη τη μεγάλη εμβέλεια, την χρονική αμεσότητα και την ιδιαίτερη δύναμη επιρροής που διαθέτουν, με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος όρισε ότι η λειτουργία τους υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τόσο τη χορήγηση αδείας λειτουργίας, όσο και τη μέριμνα ώστε κατά τη λειτουργία τους να εξυπηρετούνται συγκεκριμένοι σκοποί δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι σκοποί αυτοί είναι: η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών, ειδήσεων, προϊόντων λόγου και τέχνης, η ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων σε αντιστοιχία με την κοινωνική αποστολή των εν λόγω μέσων και την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου και η προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Η χορήγηση των αδειών, ο έλεγχος της εξυπηρέτησης των ανωτέρω σκοπών δημοσίου συμφέροντος και η επιβολή κυρώσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητη αρχή, το ‘Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης”».

Σχόλια