ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, τελικά, ως αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του τελευταίου νόμου (3044/2002), που αφορά στη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, καθιστώντας αναπόφευκτο τον επαναπροσδιορισμό των εν λόγω ζητημάτων, που αφορούν περισσότερους από 12.500 ιδιοκτήτες ακινήτων με τίτλους μεταφοράς συντελεστή.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ ζήτησε τη θέσπιση όρων που θα αξιολογούν την οικιστική επιβάρυνση κάθε περιοχής, προκειμένου αυτή νομίμως να ενταχθεί στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή.

Η Ολομέλεια κατέληξε στην απόφασή της, κάνοντας δεκτή τη σχετική εισήγηση της συμβούλου Επικρατείας, Αγγελικής Θεοφιλοπούλου, στην οποία υπογραμμιζόταν ότι ο νόμος 3044/2002 είναι αντίθετος στο άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και επομένως οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ εφαρμογή του πρέπει να ακυρωθούν.

Σύμφωνα, επίσης, με το σκεπτικό της εισηγήτριας, πρέπει να καταργηθούν όσες «Ζώνες Αγοράς Συντελεστή» («Ειδικές Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή» – ΕΖΥΣ, κατά τον επίμαχο νόμο) δεν αποτελούν μέρος Πολεοδομικής Μελέτης, αλλά θεσπίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις.

Σχόλια